UL.TRADYCYJNA 12
43-356 KOBIERNICE
POLAND

Production department:

tel. 48 33 875 57 87
fax. 48 33 875 54 34
e-mail: ola@plafor.com.pl

Sales department:

tel. 48 33 870 41 30 / 870 41 33
tel.48 33 870 41 39
fax: 48 33 870 41 37
e-mail:plafor@plafor.com.pl

Accouting:

tel. 48 33 828 05 61
fax. 48 33 828 05 71
e-mail: plaforjonczyk@poczta.onet.plPozycjonowanie pozycjonowanie stron